top of page
PaloAltoNetworks-CyberliteBooks-CyberSafeKids-02.png

CYBER SAFE KIDS

Ready, Get Set,
Connect!

Download your free cyber safety ebook for children ages 7-12! Made available by Palo Alto Networks and Cyberlite Books.  

START

English

Ready, Get Set, Connect!

Travel through cyber space to explore the wonders and perils of the online world with Ready, Get Set, Connect! 

CyberliteBooks-PaloAltoNetworks-ReadyGetSetConnect-CyberSafeKids-ID-1.png
flag-ID.png

Bahasa Indonesia

Bersedia, Siap, Terkoneksi!

Jelajahi ruang siber untuk menemukan keajaiban dan jebakan secara online dengan cara Bersedia, Siap, Terkoneksi! 

CyberliteBooks-PaloAltoNetworks-ReadyGetSetConnect-CyberSafeKids-TH-1.png
flag-TH.png

ภาษาไทย

เตรียมพร้อมท่องโลกไซเบอร์

เดินทางท่องไซเบอร์สเปซเพื่อสำรวจความมหัศจรรย์และ อันตรายของโลกออนไลน์ด้วยเตรียมพร้อมท่องโลกไซเบอร์

CyberliteBooks-PaloAltoNetworks-ReadyGetSetConnect-CyberSafeKids-VT-1.png
flag-VT.png

Tiếng Việt

Sẵn sàng, Chuẩn bị, Kết nối!

Du hành qua Không Gian Mạng để khám phá những điều kỳ diệu và nguy hiểm của thế giới trực tuyến với Sẵn sàng, Chuẩn bị, Kết nối!

CyberliteBooks-PaloAltoNetworks-ReadyGetSetConnect-CyberSafeKids-MY-1.jpg
flag-MY.png

Bahasa Melayu

Sedia, Siap, Sambung!

Bergerak melalui Ruang Siber untuk meneroka keajaiban dan bahaya dunia dalam talian dengan Sedia, Siap, Sambung!

bottom of page