top of page
เตรียมพร้อมท่องโลกไซเบอร์
 • เตรียมพร้อมท่องโลกไซเบอร์

  เดินทางท่องไซเบอร์สเปซเพื่อสำรวจความมหัศจรรย์และ อันตรายของโลกออนไลน์ด้วยเตรียมพร้อมท่องโลกไซเบอร์

   

  ในการเดินทางสู่การเป็นไซเบอร์ฮีโร่ เธอจะได้เรียนรู้วิธีเผชิญหน้ากับเหล่าวายร้ายที่อันตราย และกระชากหน้ากากเพื่อแสดงเจตนาที่แท้จริงของ พวกเขาเข้าใจวิธีปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยศาสตราวุธ ความปลอดภัย

   

  เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัย!

   

  ภายใต้ความร่วมมือของ Cyberlite Books & Palo Alto Networks

   bottom of page